Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia, Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts